ĐANG VÀO LẤY SỐ LÔ ĐỀ CHUẨN


Kết quả hình ảnh cho anh than tai

SỐ CHUẨN SỐ ĐẸP MỖI NGÀY
PHƯƠNG CHÂM SỐ CHUẨN MỖI NGÀY,ĐÁNH LÀ TRÚNG!
THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ
 
CHÚC CÁC BẠN LUÔN MAY MẮN-PHÁT LỘC

ĐỘC THỦ 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP
mới
Bạn là người đang muốn tìm 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác.! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay 3 CÀNG ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) (ngày, giá : 10.000.000 VNĐ ( 10 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 3 CÀNG ĐỀ CHUẨN XÁC TUYỆT ĐỐI sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY Cầu 3 CÀNG ĐỀ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
21/08/2018 067 TRƯỢT 3 CÀNG HĐXS 180 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 757 ĂN 3 CÀNG HĐXS 169 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 219 TRƯỢT 3 CÀNG HĐXS 164 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 177 ĂN 3 CÀNG HĐXS 169 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐỘC THỦ ĐỀ (HĐXS) (ngày, giá : 8.000.000 VNĐ ( 8 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ ĐỀ CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY Cầu ĐỘC THỦ ĐỀ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
21/08/2018 67 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 160 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 57 ĂN ĐỀ HĐXS 166 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 21 TRƯỢT ĐỀ HĐXS 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 77 ĂN ĐỀ HĐXS 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

ĐỘC THỦ LÔ 2 NHÁY CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐỘC THỦ LÔ VIP (ngày, giá : 1,500.000 VNĐ ( 1,5 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 12h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY ĐỘC THỦ LÔ ( 2 nháy ) VIP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
21/08/2018 98 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 214 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 90 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 218 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 21 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 217 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 39 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 212 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 73 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 217 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
16/08/2018 45 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 212 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 14 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 206 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/08/2018 23 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 204 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/08/2018 41 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 204 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
12/08/2018 33 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 204 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/08/2018 75 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 208 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/08/2018 32 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 202 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
08/08/2018 47 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 202 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
07/08/2018 20 trượt ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 199 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
06/08/2018 27 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 27X2 199 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
05/08/2018 15 TRƯỢT ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 199 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
04/08/2018 92 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 92 199 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 66 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 66 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/08/2018 86 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 86X3 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/08/2018 55 ĂN ĐỘC THỦ LÔ HĐXS 55 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY miền bắc chuẩn xác để chơi trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn lấy DÀN ĐỀ 10 SỐ CAO CẤP TỪ TRƯỜNG QUAY chuẩn xác tuyệt đối .! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay ĐỘC THỦ ĐỀ CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

Cầu DÀN ĐỀ 10 SỐ Ề (HĐXS) (ngày, giá : 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được lấy từ trường quay với độ chính xác tuyệt đối, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 10 SỐ CHUẨN XÁC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 15h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY DÀN ĐỀ 10 SỐ (HĐXS) KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY
Đăng ký mua số
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 98 89 56 65 67 76 87 78 09 90 ĂN ĐỀ (HĐXS) 250 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 15 51 35 53 57 75 59 95 05 50 ĂN ĐỀ (HĐXS) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 21 20 02 01 10 14 41 04 40 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 255 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 17 71 77 76 79 22 97 47 67 74 ĂN ĐỀ (HĐXS) 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 21 23 32 25 52 27 72 29 92 ĂN ĐỀ (HĐXS) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 72 27 74 47 76 67 78 87 70 07 ĂN ĐỀ (HĐXS) 251 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 25 52 35 53 45 54 36 63 46 64 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 254 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
14/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 31 38 83 16 61 68 86 18 81 ĂN ĐỀ (HĐXS) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 45 46 47 48 49 94 84 74 64 54 ĂN ĐỀ (HĐXS) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 71 17 73 37 57 57 79 97 22 77 ĂN ĐỀ (HĐXS) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 60 61 62 64 65 56 06 36 26 06 ĂN ĐỀ (HĐXS) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 18 81 28 82 87 78 72 27 09 90 ĂN ĐỀ (HĐXS) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 21 17 71 76 67 27 72 26 62 ĂN ĐỀ (HĐXS) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 92 29 28 82 87 78 44 99 56 65 ĂN ĐỀ (HĐXS) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 21 12 23 32 25 52 27 72 29 92 ĂN ĐỀ (HĐXS) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 14 41 24 42 16 61 46 64 26 62 ĂN ĐỀ (HĐXS) 259 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 36 63 38 83 34 43 37 73 35 53 ĂN ĐỀ (HĐXS) 253 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 24 42 15 51 33 88 60 06 79 97 ĂN ĐỀ (HĐXS) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 59.95.99.46.82.28.16.61.02.20 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 245 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
02/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 14 41 48 84 45 54 42 24 16 61 TRƯỢT ĐỀ (HĐXS) 249 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
01/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 21 23 32 28 82 18 81 13 31 ĂN ĐỀ (HĐXS) 28 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ

DÀN XIÊN 2 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP miền bắc đẹp nhất để chơi LÔ XIÊN 2 CAO CẤP trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh cặp XIÊN nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay cặp LÔ XIÊN 2 CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

LÔ XIÊN 2 CAO CẤP (2 Con Lô) VIP (ngày, giá: 2.000.000 VNĐ ( 2 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 2 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY LÔ XIÊN 2 CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI CHƠI
Đăng ký mua số
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 12 66 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 76 90 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 77 34 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 34 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 09 46 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 33 74 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 74 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 45 64 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :14 92 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 09 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 244 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 24 87 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 24 (HĐXS 100%) 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 33 85 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 33 (HĐXS 100%) 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 55 48 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 243 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 02 46 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 57 85 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 47 87 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 246 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
07/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 79 65 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 17 65 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 76 25 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 76 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 04 92 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 92 (HĐXS 100%) 244 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 13 66 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 48 54 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 247 NGƯỜI TRƯỢTSỐ
01/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : 09 64 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC TUYỆT MẬT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC TUYỆT MẬT
 

DÀN 5 CẶP XIÊN 2 CAO CẤP

✔CẦU 5 CẶP LÔ XIÊN 2 CAO CẤP (ngày, giá: 3.000.000 VNĐ ( 3 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 2 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY CẦU 5 CẶP XIÊN 2 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
21/08/2018 19 89 ; 98 2O ; 34 56 ; 44 77 ; 99 81 ĂN XIÊN 2 98 20 ; 44 77 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 79 90 ; 81 64 ; 46 25 ; 37 56 ; 30 94 ĂN XIÊN 2 79 90 ; 81 64 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 23 51;04 51;78 64;38 92;11 05 ĂN XIÊN 2 04 51 252 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 76 08;13 09;88 35;16 42;79 65 ĂN XIÊN 2 88 35;79 65 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 60 42;35 96;62 13;46 09;68 80 ĂN XIÊN 2 68 80 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 64 09;67 24;41 29;92 55;12 87 ĂN XIÊN 2 67 24 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/08/2018 64 09;67 24;41 29;92 55;12 87 ĂN XIÊN 2 67 24 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/08/2018 63 54;89 01;34 66;84 89 95 37 ĂN XIÊN 2 95 37 242 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/08/2018 77 49;53 57;33 09;11 32;77 94 ĂN XIÊN 2 33 09;77 49 242 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/08/2018 02 81 ; 35 90 ; 91 46 ; 77 49 ; 69 54 ĂN XIÊN 2 02 81 ; 91 46 242 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/08/2018 38 70;15 66;47 64;58 83;28 35 ĂN XIÊN 2 28 35 242 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/08/2018 78 03 ; 16 43 ; 17 88 ; 05 67 ; 76 54 ĂN XIÊN 2 17 88 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/08/2018 47 87;74 78;87 74;18 61 ; 61 01 ĂN XIÊN 2 74 87;18 61 240 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/08/2018 45 56;48 93;21 87;43 77 ; 77 49 ĂN XIÊN 2 43 77;77 49 240 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/08/2018 10 85;91 59;08 47;98 40;37 26 ĂN XIÊN 2 98 40 242 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/08/2018 23 76;50 91;10 45;89 92;11 02 ĂN XIÊN 2 23 76;11 02 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/08/2018 37 18;14 97;46 85;00 98;36 77 ĂN XIÊN 2 14 97 240 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 01 76;58 96;49 07;13 62;66 50 ĂN XIÊN 2 13 62;66 50 240 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/08/2018 15 84; 89 56; 04 79; 83 00; 63 65 ĂN XIÊN 2 89 56 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/08/2018
ĂN XIÊN 2: 20 66 229 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC

DÀN XIÊN 3 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp LÔ XIÊN 3 CAO CẤP miền bắc đẹp nhất để chơi LÔ XIÊN 3 CAO CẤP trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh LÔ XIÊN 3 CAO CẤP nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn LÔ XIÊN 3 CAO CẤP đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay LÔ XIÊN 3 CAO CẤP đẹp nhất trong ngày.

LÔ XIÊN 3 CAO CẤP (3 CON LÔ) VIP (ngày, giá: 2.500.000 VNĐ ( 2.5 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây LÔ XIÊN 3 CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

NGÀY LÔ XIÊN 3 CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
21/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 66 71 89 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 71X2 (HĐXS 100%) 260 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 03 46 85 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 03 85 (HĐXS 100%) 257 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 39 76 04 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 339 04 (HĐXS 100%) 256 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 36 42 90 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 36 90 (HĐXS 100%) 258 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 22 70 46 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 254 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 33 76 89 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 76 89X2 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 77 49 53 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 78 24 19 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 77 63 24 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 24 (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 33 77 09 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 33 67 21 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 67 21 (HĐXS 100%) 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 53 81 69 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 29 76 52 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 47 61 87 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 87 61 (HĐXS 100%) 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 77 46 52 ĂN lô TUYỆT MẬT 77 46 (HĐXS 100%) 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 44 65 31 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 77 46 35 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 35 (HĐXS 100%) 232 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 79 02 41 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 235 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:10 46 89 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 235 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
02/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ:02 90 63 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 238 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/08/2018 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ: 09 21 87 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 230 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC TUYỆT MẬT
 

DÀN 5 CẶP XIÊN 3 CAO CẤP
NẠP NHANH TAY NHẬN NGAY “”5 CẶP XIÊN 3 “” CỦA CHUYÊN GIA SOI CẦU

CẦU 5 CẶP XIÊN 3 CAO CẤP (ngày, giá: 4.000.000 VNĐ ( 4 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 3 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY 5 CẶP XIÊN 3 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
21/08/2018 19 44 31 ; 28 82 67; 56 65 70;71 77 56; 78 87 09 ĂN XIÊN 3 19 44 31 ; 77 71 56 310 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 13 09 67;53 89 00;13 46 94;12 51 87;90 13 68 TRƯỢT XIÊN 3 309 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 03 76 89;21 04 98;16 37 83;16 01 77;63 81 99 ĂN XIÊN 3 21 04 98 308 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 33 65 09;13 77 04;89 46 30;01 64 84;23 54 09 ĂN XIÊN 3 89 46 30;23 54 09 308 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 11 58 79;73 29 65;17 89 86;09 81 85;83 46 62 ĂN XIÊN 3 83 46 62 304 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 33 71 06 ; 74 68 03 ; 45 67 51 ; 44 16 60 ; 09 76 34 ĂN XIÊN 3 45 67 51 304 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/08/2018 00 47 75;85 54 04;77 35 94;67 87 74;79 98 28 ĂN XIÊN 3 85 54 04 304 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/08/2018 55 09 23 ; 75 09 00 ; 23 46 57 ; 14 86 97 ; 35 77 99 ĂN XIÊN 3 55 09 23 300 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/08/2018 23 50 72 ; 09 17 87 ; 92 52 93 ; 04 98 15 ; 16 47 86 ĂN XIÊN 3 16 47 86 300 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/08/2018 77 80 94 ; 21 18 94 ; 77 63 02 ; 20 95 46 ; 31 45 01 ĂN XIÊN 3 77 80 94 300 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/08/2018 41 52 68;13 85 61;22 50 89;34 67 82;60 08 93 ĂN XIÊN 3 60 08 93 300 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/08/2018 18 57 76;03 96 71;84 76 42;82 87 89;33 05 72 ; 02 37 88 TRƯỢT XIÊN 3 301 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/08/2018 16 79 76 ; 87 56 33 ; 26 76 32 ; 69 36 87 ; 57 83 12 ĂN XIÊN 3: 57 83 12 301 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/08/2018 74 81 87; 47 87 16 ; 74 87 61; 18 78 47; 74 78 61 ĂN XIÊN 3: 74 87 61 304 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/08/2018 65 44 98 ; 76 13 54 ; 86 41 23 ; 21 32 78 ; 46 58 79 ĂN XIÊN 3: 46 58 79 302 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/08/2018 05 58 85 ; 59 95 14 ; 41 47 74 ; 22 83 38 ; 83 33 94 ĂN XIÊN 3: 83 33 94 302 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/08/2018 92 17 24 ; 97 32 18 ; 25 23 89 ; 10 35 81 ;18 12 21 ĂN XIÊN 3: 10 35 81 300 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/08/2018 00 16 90 ; 16 25 43 ; 01 35 79 ; 24 30 76 ; 11 84 96 ĂN XIÊN 3 :01 35 79 305 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 76 05 43;66 70 33; 27 08 90 ; 83 99 12;67 07 15 ĂN XIÊN 3 :66 70 33 305 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/08/2018 05 18 96 ; 12 27 68 ; 00 14 95 ; 00 12 85 ; 08 69 86 ĂN XIÊN 3 :08 69 86 309 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/08/2018 01 19 85 ; 12 46 73 ; 00 58 90 ; 20 47 63 ; 01 48 73 ĂN XIÊN 3 :02 47 63 309 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN XIÊN 4 CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm cặp DÀN XIÊN 4 SỐ miền bắc đẹp nhất để chơi DÀN XIÊN 4 SỐ trong ngày hôm nay mà chưa biết nên đánh XIÊN 4 SỐ nào để chiến thắng,hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn XIÊN 4 SỐ đẹp nhất.Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay XIÊN 4 SỐ đẹp nhất trong ngày.

DÀN XIÊN 4 SỐ CAO CẤP (XIÊN 4 SỐ) VIP (ngày, giá: 3.000.000 VNĐ ( 3 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 4 SỐ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

NGÀY DÀN XIÊN 4 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
21/08/2018 71 23 47 86 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 71X2 23 (HĐXS 100%) 240 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 13 69 05 44 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 69 (HĐXS 100%) 244 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 37 04 99 52 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 54 65 79 23 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 83 92 77 13 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 83 92 13 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 05 83 46 55 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 55 (HĐXS 100%) 248 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 08 24 67 53 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/08/2018 23 10 98 55 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/08/2018 49 08 35 12 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 49 12 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/08/2018 78 82 24 41 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/08/2018 84 35 77 93 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 84 93 (HĐXS 100%) 245 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/08/2018 47 89 26 72 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 26X2 72 (HĐXS 100%) 249 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/08/2018 44 66 32 95 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 44 95 (HĐXS 100%) 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/08/2018 47 87 61 18 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 87 61 (HĐXS 100%) 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/08/2018 77 49 86 02 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 247 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/08/2018 17 27 44 65 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 242 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/08/2018 94 15 48 17 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 48 17 (HĐXS 100%) 242 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/08/2018 35 79 60 77 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 35 79 (HĐXS 100%) 240 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 33 65 92 13 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 240 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/08/2018 48.84.33.54 TRƯỢT XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 246 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/08/2018 07 66 50 21 ĂN XIÊN TUYỆT MẬT (HĐXS 100%) 242 NGƯỜI TRÚNG SỐ
UY TÍN TUYỆT MẬT CHÍNH XÁC UY TÍN

DÀN 5 CẶP XIÊN 4 CAO CẤP
NẠP NHANH TAY NHẬN NGAY “”5 CẶP XIÊN 4 “” CỦA CHUYÊN GIA SOI CẦU

CẦU 5 CẶP XIÊN 4 CAO CẤP (ngày, giá: 5.000.000 VNĐ ( 5 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 5 CẶP XIÊN 4 sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 11h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
  

NGÀY 5 CẶP XIÊN 4 KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
ĐĂNG KÝ xo so
21/08/2018 23 32 77 35 ; 56 65 09 90 ; 11 51 31 34; 23 77 11 31; 85 58 37 21; ĂN XIÊN 4 23 77 11 31 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 36 72 89 18;67 28 19 78;27 28 19 88;92 33 90 67;06 73 49 86 TRƯỢT XIÊN 4 197 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
19/08/2018 77 34 05 98;21 71 65 46;13 05 89 99;24 52 35 53;12 09 46 77 ĂN XIÊN 4 21 71 65 46 196 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 33 79 92 36;67 45 19 59;87 21 98 35;27 81 05 36;40 14 71 65 ĂN XIÊN 4 33 79 92 36;40 14 71 65 196 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 78 18 72 71;80 59 06 58;97 10 85 79;29 10 88 09;60 80 12 92; ĂN XIÊN 4 60 80 12 92 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 36 32 98 05;61 80 93 09;85 87 12 28;65 64 51 72;23 00 67 91 TRƯỢT XIÊN 4 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 83 42 09 55;26 28 04 33;67 08 26 85;23 64 99 66;21 58 81 67 ĂN XIÊN 4 ; 67 08 26 85 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/08/2018 23 14 80 98 ; 77 62 47 55 ; 71 80 54 13 ; 04 57 28 17 ĂN XIÊN 4 ; 23 14 98 80 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/08/2018 00 12 45 85 ; 17 20 15 89 ; 03 71 52 66 ; 17 41 89 62 ; 00 65 95 12 ĂN XIÊN 4 00 65 95 12 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/08/2018 27 36 66 26;71 87 26 43;87 32 55 75;64 73 43 24;09 82 33 41 ĂN XIÊN 4 ; 09 82 33 41 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/08/2018 56 98 23 45;07 12 52 46;07 46 99 52;00 46 73 97;04 53 75 21 ĂN XIÊN 4 ; 04 53 75 21 198 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/08/2018 28 15 67 82;95 84 72 31;21 56 12 78;51 90 00 33;02 17 81 46 TĂN XIÊN 4 ; 02 17 81 46 190 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/08/2018 03 40 66 86 ; 05 17 49 85 ; 86 52 42 98 ; 33 66 58 41 ; 06 32 41 00 TRƯỢT XIÊN 4 190 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
08/08/2018 74 81 87 61; 47 87 16 18 ; 74 87 61 18; 18 78 47 28; 74 78 61 92 ĂN XIÊN 4: 74 87 61 18 190 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/08/2018 57 74 98 63;31 46 85 23;49 77 43 65;82 42 48 45; 43 25 16 77 ĂN XIÊN 4 43 25 16 77 185 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/08/2018 57 09 01 25;98 71 26 15;03 97 59 06;85 32 74 38;16 49 72 64 TRƯỢT XIÊN 4 185 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
05/08/2018 02 17 76 33 ; 03 16 47 55 ; 41 20 38 72 ; 01 65 98 74 ; 20 31 50 99 ĂN XIÊN 4 02 17 76 33 182 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/08/2018 22 65 72 92;03 78 90 53;11 56 98 71;16 22 65 41;09 16 35 90 ĂN XIÊN 4 22 65 72 92 182 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 73 46 99 02;22 16 58 90;02 65 96 58;13 21 57 89;01 16 65 48 ĂN XIÊN 4 01 16 65 48 182 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/08/2018 54 39 93 49 ; 10 49 54 88 ; 01 45 49 72 ; 72 49 10 54 ; 45 94 27 01 TRƯỢT XIÊN 4 ; 182 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
01/08/2018 00 18 79 96;07 11 55 63;03 42 60 91;30 42 64 89;01 35 89 65 ĂN XIÊN 4 07 11 55 63; 182 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm dàn lô miền bắc đẹp nhất để chơi xổ số trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con lô nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn dàn lô 6 số đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay dàn lô 6 số đẹp nhất trong ngày.

Cầu LÔ 6 SỐ CAO CẤP (6 con LÔ) VIP (ngày, giá: 3.000.000 VNĐ (36 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 6 con lô sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
Đăng ký mua số
21/08/2018 13 31 71 05 50 98 ĂN LÔ 31 71X2 98 273 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 86 68 58 85 67 76 ĂN LÔ 78 87X2 76 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 38 83 15 51 04 40 ĂN LÔ 38 83 51 04 276 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 74 79 09 90 29 92 ĂN LÔ 79 09 90 92 274 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 26 62 01 10 38 83 ĂN LÔ 62X2 01 38 83 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 67 76 24 42 57 75 ĂN LÔ 67x2 76 24 57 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 49 94 26 62 09 90 ĂN LÔ 49x2 26 62 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
14/08/2018 78 87 15 51 03 30 ĂN LÔ 78 51 30 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/08/2018 13 31 02 20 24 42 ĂN LÔ 02X2 14 41 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/08/2018 33 88 49 94 77 22 ĂN LÔ 33 94 77X2 22 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/08/2018 93 39 28 82 45 54 ĂN LÔ 93 28 82 45 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
10/08/2018 18 81 53 35 09 90 ĂN LÔ 81X2 35 53 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/08/2018 69 96 37 73 85 58 ĂN LÔ 69X2 37 85 278 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/08/2018 47 74 78 87 18 81 ĂN LÔ 74X2 87 18 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/08/2018 79 97 25 52 46 64 ĂN LÔ 79 97 25 46 277 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/08/2018 27 72 14 41 05 50 ĂN LÔ 27X2 72 14X2/font> 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/08/2018 67 76 29 92 14 41 ĂN LÔ 67 76 29X2 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/08/2018 79 97 35 53 27 72 ĂN LÔ 07 70 36 63 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 07 70 36 63 03 30 ĂN LÔ 07 70 36 63 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/08/2018 86 68 09 90 25 52 ĂN LÔ 86X3 68 90 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/08/2018 37 73 67 76 11 66 ĂN LÔ 67X3 11 66 270 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

DÀN ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT CAO CẤP

Bạn là người đang muốn tìm dàn ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP miền bắc đẹp nhất để chơi xổ số trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con đề nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn dàn ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIPđẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay dàn đầu đuôi đẹp nhất trong ngày.

Cầu ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP (ngày, giá: 2.000.000 VNĐ ( 2 triêu )
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

NGÀY CẦU ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT SIÊU VÍP KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ
21/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6 279 NGƯỜI TRÚNG SỐ
20/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
19/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
18/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 7 272 NGƯỜI TRÚNG SỐ
17/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
16/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
15/08/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 TRƯỢT 183 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
14/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8 188 NGƯỜI TRÚNG SỐ
13/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 4 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
12/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐỀ 77 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
11/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 TRƯỢT 180 NGƯỜI TRƯỢT SỐ
10/08/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 8 180 NGƯỜI TRÚNG SỐ
09/08/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
08/08/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 ĂN ĐUÔI 9 186 NGƯỜI TRÚNG SỐ
07/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2 185 NGƯỜI TRÚNG SỐ
06/08/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 1 185 NGƯỜI TRÚNG SỐ
05/08/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3 185 NGƯỜI TRÚNG SỐ
04/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4 185 NGƯỜI TRÚNG SỐ
03/08/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6 185 NGƯỜI TRÚNG SỐ
02/08/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8 185 NGƯỜI TRÚNG SỐ
01/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 2 189 NGƯỜI TRÚNG SỐ
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC ĐÃ LƯU

HL 0904948804
Tư vấn Zalo